Primaria comunei Alexandru Odobescu - Judetul Calarasi


Go to content

Comisii de specialitate

Consiliul Local

Comisia administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinei si linistii publice, a drepturilor cetatenilor.

Membrii:

 • Vasile Petre - Presedinte - P.S.D.
 • Bordeianu Dumitru - Secretar - P.N.L.
 • Ulmeanu Dumitru - Membru - P.S.D.Comisia pentru programe de dezvoltare economica - sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism.

Membrii:

 • Paul Niculina - Presedinte - P.N.L
 • Pociovalisteanu Petrica - Secretar - P.S.D.
 • Sohan Adrian - Membru - P.N.L.
 • Stanescu Nelu - Membru - P.S.D.
 • Dorobantu Nicolae - Membru - P.N.L.


Comisia de invatamant, sanatate si familie, activitati social - culturale, culte, munca si protectie sociala si protectie copii, tineret si sport.

Membrii:

 • Dinu Gheorghe - Presedinte - P.S.D.
 • Anton Dumitru - Secretar - P.N.L.
 • Dragnea Marius - Membru - P.R.M.Back to content | Back to main menu