Primaria comunei Alexandru Odobescu - Judetul Calarasi


Go to content

Hotarari ale Consiliului Local

Consiliul LocalHotarari ale Consiliului Local Alexandru OdobescuHotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimarile pentru anii 2019 - 2021


Hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol in 2018 si perioada 2015 - 2019


Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2020Hotarare privind aprobarea bugetului pentru proiectul privind "Reabilitare si modernizare cladire scoala nr. 2 cu clasele I-IV din Sat Nicolae Balcescu", Comuna Alexandru Odobescu, Judetul CalarasiHotarare de aprobare a documentatiei tehnico - economice si a cheltuielilor legate de proiect privind "reabilitare si modernizare cladire scoala nr. 2 cu clasele I-IV din Sat Nicolae Balcescu", comuna Alexandru Odobescu, Judetul CalarasiHotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si aprobarea acordului de parteneriatHotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2014Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pe anul 2014Hotarare privind contul de executie al bugetului local pe anul 2013Hotarare privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Alexandru Odobescu, Judetul CalarasiHotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU privind organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru concesionarea / inchirierea / vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat / inchirierea bunurilor apartinand domeniului publical unitatii administrativ teritoriale Alexandru OdobescuHotarare privind compensarea sumei aferente chiriei pentru I.I ANA LUCIA, care a închiriat spațiu de la Consiliul local Al.Odobescu cu cheltuieli de reparații ale clădirii Camin Cultural Nicolae Balcescu, situat in sat Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul CalarasiHotarare privind concesionarea suprafeței de 32.720 mp teren intravilan arabil aflat in sola 58, parcelele 15,16,17 ,sat Nicolae Balcescu, comuna Alexandra Odobescu.Hotarare Privind constatarea apartenentei unui imobil (teren intravilan arabil 1036 mp) la domeniul privat al comunei Alexandru Odobescu si concesionarea suprafeței de 1.036 mp teren intravilan proprietate privata din satul GalatuiHotarare cu privire la constatarea apartenentei unui numar de 3(trei) imobile (teren arabil intravilan) la domeniul privat al comunei Alexandru OdobescuHotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pe anul 2013Hotarare privind stabilirea de impozite si taxe locale pentru 2013Hotarare privind contul de executie al bugetului local pe anul 2012Hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2013 si estimarile pentru anii 2014 - 2016Hotarare privind alegerea viceprimarului Comunei Alexandru Odobescu, Judetul CalarasiHotarare privind declararea Consiliului Local al Comunei Alexandru Odobescu, Judetul Calarasi, legal constituitHotarare privind validarea mandatului de consilier al numitilor Anton Dumitru si Paul NiculinaHotarare privind validarea mandatelor consilierilorHotarare privind componenta comisiilor de specialitate pe domenii de activitateHotarare privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitateHotarare privind alegerea presedintelui de sedinta


Hotarare privind alegerea comisiei de validareHotarare privind retragerea domnului Stefan Liviu din functia de administrator privind activitatea de transporturi si numirea domnului Mihai George in functia de administrator privind activitatea de transport persoane la SC ODOBESCU 2002 SRLHotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2012Hotarare privind stabilirea suprafetei de pajiste permanenta pentru care Consiliul Local Al. Odobescu depune cerere de sprijin pe suprafata in campania 2012 la APIA - Centrul Judetean CalarasiHotarare privind contul de executie al bugetului local pre anul 2011Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012


Rectificarea pe anul 2012Raport privind executia bugetara pe anul 2011


Contul de executie pe anul 2011


Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pe anul 2012Hotarare privind regulamentul privind apararea impotriva incendiilorHotarare privind aprobarea utilizarii excedentului in anul 2012Hotarare privind Planul de lucrari de interes local pentru 2012Hotarare privind declararea Consiliului local al Comunei Alexandru Odobescu Judetul Calarasi legal constituit.Tabel nominal privind Consiliului local al Comunei Alexandru Odobescu Judetul Calarasi.


Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor.


Proces verbal incheiat in prima sedinta a comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei Alexandru Odobescu.


Hotarare privind alegerea comisiei de validare.


Hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.


Tabel nominal cuprinzand membrii comisiilor pe domenii de activitate.


Numirea Domnului consilier Dinu Gheorghe in functia de Viceprimar al Comunei Alexandru Odobescu Judetul Calarasi.Tabel nominal cu consilierii alesi la data de 01 Iunie 2008.


Back to content | Back to main menu