Legislatie

– lista cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu
– lista cuprinzand documentele de interes public produse si / sau gestionate, prin Consiliul Local Alexandru Odobescu / Primarul comunei Alexandru Odobescu / aparatul de specialitate al primarului, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea 544 / 2001
– lista cuprinzand documentele de interes public produse si / sau gestionate, prin Consiliul Local Alexandru Odobescu / Primarul comunei Alexandru Odobescu / aparatul de specialitate al primarului, care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public