Modele de cereri/formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)