Anunț cu privire la obligațiile cetățenilor conf. prevederilor art. 11 din O.G. nr. 28 / 2008 la zi.

24 februarie 2017

în atenția persoanelor fizice și juridice

Perioada la care persoanele fizice și juridige au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt urmatoarele:

a) 5 ianuarie – 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utlizează, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivile de animale existenete in gospodărie/unitate cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de sacrificării ale animalelor ori a altor intrari-ieșiri:

b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice si juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registru agricol acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția modificării.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac delarațiile la termenele prevăzute, constituie contravenție și se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelro juridice, cu amendă de la 300 lei la 1500 lei.

Last modified: 15 aprilie 2021

Comments are closed.