Anunț ECOSALUBRIS

5 mai 2021

În conformitate cu prevederile legii nr. 52/2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică locală se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor din zona IV , Județul Călărași.

Potrivit art.7 alin (2) din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală „Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștință publicului…, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice…”

Procedura dezbatere:

  • Data afișării anunțului 04.05.2021
  • 30 zile lucrătoare – termen limită 15.06.2021

Proiectul de act normativ împreuna cu documentația de atribuire, poate fi consultat

Proiectul de act normativ se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS Călărași, situat pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cam. 7, sau pe adresele de e-mail agentzone4@salubriscl.ro si ecomanagementsalubris@yahoo.com .

În conformitate cu prevederile art. 7 alin (4) din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală „La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice … pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. ”

Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea documentației de atribuire se primesc la sediul ADI ECOMENEGEMT SALUBRIS Călărași situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cam. 7, pot fi transmise prin telefon la numerele 0787807103, 0787735687 sau in format electronic la următoarele adrese de e-mail agentzone4@salubriscl.ro si ecomanagementsalubris@yahoo.com, până în data de 13.05.2021, ora 12:00. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Last modified: 9 mai 2021

Comments are closed.