Anunț examen promovare în grad profesional

5 mai 2021

Examenul de promovare se organizează la sediul primăriei comunei Alexandru Odobescu în data de 08.06.2021, ora 10:00, proba scrisă și în data de 10.06.2021, ora 10:00, interviul.

Dosarele de înscriere la examen se depun la registratura primăriei comunei Alexandru Odobescu în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare și trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.479, alin.(1), lit .”a”, “c” și “d”  din OUG nr 57 prividnd Codul Administrativ.

Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare în grad și relații suplimentare se pot boține de la compartimentul stare civilă, resurse umane și relații cu publicul.

SKM_28721050512021

Last modified: 5 mai 2021

Comments are closed.