Anunt PUZ Concstruire statii de racordare, construire/reabilitare drumuri/platforme, construire linii electrice/cabluri pentru racord intern si racord din cadrul proiectului- Construire centrala electrica eoliana Alexandru Odobescu, Judetul Calarasi si racord electric la sen

18 septembrie 2023

PLAN URBANISTIC ZONAL – ” CONSTRUIRE STATII DE RACORDARE, CONSTRUIRE/REABILITARE DRUMURI/PLATFORME, CONSTRUIRE LINII ELECTRICE/CABLURI PENTRU RACORD INTERN SI RACORD DIN CADRUL PROIECTULUI – CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI SI RACORD ELECTRIC LA SEN” PENTRU CARE S-A EMIS CERTIFICATUL DE URNBANISM NR. 292/14.12.2021

SKM_28723091810110-2

Last modified: 13 decembrie 2023

Comments are closed.