Anunturi de interes public

ANUNT PUZ COSNTRUIRE STATII DE RACORDARE, CONSTRUIRE/REABILITARE DRUMURI/PLATFORME, CONSTRUIRE LINII ELECTRICE/CABLURI PENTRU RACORD INTERN SI RACORD DIN CADRUL PROIECTULUI – CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI SI RACORD ELECTRIC LA SEN

PLAN URBANISTIC ZONAL – ” CONSTRUIRE STATII DE RACORDARE, CONSTRUIRE/REABILITARE DRUMURI/PLATFORME, CONSTRUIRE LINII ELECTRICE/CABLURI PENTRU RACORD INTERN SI RACORD DIN CADRUL PROIECTULUI – CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI SI RACORD ELECTRIC LA SEN” PENTRU CARE S-A EMIS CERTIFICATUL DE

18 septembrie 2023

Afla mai multe

Anunt PUZ CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ALEXANDRU ODOBESCU

Plan urbanistic zonal ” CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI SI RACORD ELECTRIC LA SEN”

18 septembrie 2023

Afla mai multe

COMUNICAT DE PRESĂ

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României” Numele proiectului: „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE PRIN CONSTRUIREA DE PISTE DE BICICLETE PE RAZA COMUNEI ALEXANDRU ODOBESCU, JUDEȚUL

10 martie 2023

Afla mai multe

COMUNICAT DE PRESĂ

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României” Numele proiectului: „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE PRIN CONSTRUIREA DE PISTE DE BICICLETE PE RAZA COMUNEI ALEXANDRU ODOBESCU, JUDEȚUL

10 martie 2023

Afla mai multe

COMUNICAT DE PRESĂ

  „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Comuna Alexandru Odobescu,  în  calitate  de  beneficiar,  anunță  lansarea  proiectului C10 I1.2-380 cu  titlul „Lucrări de instalare sistem de supraveghere video în satele Gălăuți, Alexandru Odobescu și Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul

10 martie 2023

Afla mai multe

În atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor

Potrivit art. 19, alin. (2), lit. a) din O.U.G nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința si actele de identitate ale cetățenilor romani, titularul actului de identitate sau reprezentatul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a

12 ianuarie 2023

Afla mai multe

Anunț examen promovare în grad profesional

Examenul de promovare se organizează la sediul primăriei comunei Alexandru Odobescu în data de 08.06.2021, ora 10:00, proba scrisă și în data de 10.06.2021, ora 10:00, interviul. Dosarele de înscriere la examen se depun la registratura primăriei comunei Alexandru Odobescu în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea

5 mai 2021

Afla mai multe

Anunț ECOSALUBRIS

În conformitate cu prevederile legii nr. 52/2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică locală se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare

5 mai 2021

Afla mai multe

Recensământul General Agricol runda 2020

În cazul în care doriți să aflați mai multe informații despre Recensământul General Agricol runda 2020 o puteți face accesănd pagina dedicată acestuia:  https://insse.ro/cms/ro/RGA2020/

15 aprilie 2021

Afla mai multe

Anunț ședință 15.09.2020

17 august 2020

Afla mai multe