Anunturi de interes public

Lista fromulare registru agricol

Formular tipizat declaratie pe propria raspundere si / sau al cererii – declaratiei. Formular tipizat al cererii pentru eliberarea Atestatului de producator. Formular tipizat al cererii pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Formular tipizat al cererii pentru eliberarea adeverintei necesara la A.P.I.A.

24 februarie 2017

Afla mai multe

Lista cu structurile și entitățile asociative profesionale / patronale din agricultura.

Conform leg.145/2014 art.4 alin.2, producatorul agricolo care doreste sa obtina atestat de producator  si carnet de comercializare a produselor, trebuie sa se adreseze primarului, care impreuna cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale (patronale), sindicate din agricultura vor propune primarului atestatului de producator sau

24 februarie 2017

Afla mai multe

Anunt inchiriere/concesionare pasune

Primaria Alexandru Odobescu, judetul Calarasi scoate pentru inchiriere/concesionare  suprafata de 185.44 ha de pasune. Suprafata se inchiriaza numai detinatorilor de animale din localitate.

24 februarie 2017

Afla mai multe

Nomenclatorul stradal al Comunei Al. Odobescu

3 februarie 2017

Afla mai multe

Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare

16 martie 2016

Afla mai multe

Raport privind activitatea desfașurată pe linia accesului liber la informațiile de interes public pe anul 2013

16 martie 2013

Afla mai multe

Raport de evaluare a implementării Legii Nr. 52/2003 în anul 2013

16 martie 2013

Afla mai multe