Dispozitii

  • Dispozitie privind actualizarea Comisiei de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public
    Data publicarii: 24.02.2017
  • Dispozitie privind retragerea domnului Stefan Liviu din functia de coordonator privind activitatea de transporturi si numirea domnului Mihai George in functia de coordonator privind activitatea de transport persoane
  • Dispozitie privind constituirea comisiei de examinare pentru promovare a personalului contractual in grad si treapta profesionala imediat superioara si a comisiei de rezolvare a contestatiilor
  • Dispozitie privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din data de 15.03.2012, orele 10,00
  • Dispozitie privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din data de 30.01.2012, orele 10,00
  • Dispozitie privind diminuarea cuantumului alocatiei complementare familiei domnului Lica Nicolae
  • Dispozitie privind diminuarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Temistocle Vasile
  • Dispozitie privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei acordata familiei titularului de alocatie Vlad Marin
  • Dispozitie privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei acordata familiei titularului de alocatie Bogheanu Elena
  • Dispozitie privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei acordata familiei titularului de alocatie Zaharia Elena
  • Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare domnului Andrei Gheorghe, persoana cu handicap grav
  • Dispozitie privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei acordata familiei titularului de alocatie Petrache Marin
  • Dispozitie privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei acordata familiei titularului de alocatie Marcu Nicusor
  • Dispozitie privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei acordata familiei titularului de alocatie Raileanu Petre
  • Dispozitie privind reincadrarea in functia de baza de „Bibliotecar II” a doamnei Udrea Rodica
  • Dispozitie privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
  • Dispozitie privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru un numar de 32 titulari de prestatie sociala, pe o perioada de 5 luni, incepand cu drepturile aferente lunii Februarie 2012, conform anexei
  • Dispozitie privind suspendarea platii ajutorului social acordat doamnei Neagu Frusina
  • Dispozitie privind suspendarea platii ajutorului social acordat doamnei Iorga Georgeta
  • Dispozitie privind suspendarea platii ajutorului social acordat doamnei Matache Mariana
  • Dispozitie privind suspendarea platii ajutorului social acordat doamnei Nicolae Petra

Comments are closed.