Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001

Formular-tip cerere de informații de interes public
Denumirea autorității sau instituției publice …………………………………..
Sediul/Adresa ……………………………………………………………………..
Data ……………………………
Stimate domnule/Stimată doamnă ………………………………………………,
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate):
……………………………………………………………………………………………………..
Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate:
Pe e-mail, la adresa ………………………………………………………………………………….

Pe e-mail în format editabil: ……………………….. la adresa ……………………………..

Pe format de hârtie, la adresa…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulțumesc pentru solicitudine,
…………………………………………….
semnătura petentului (opțional)
Numele și prenumele petentului ………………………………………………………………..
Adresa la care se solicită primirea răspunsului/e-mail ………………………………….
Profesia (opțional) ……………………………………………………………………………………
Telefon (opțional) …………………………………………………………………………………….

 

Descarcare formular-tip cerere de informații de interes public

Comments are closed.