Informatii de interes public

 • Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

SKM_28720022616260

 • Publicatie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare

SKM_28719100212150

 • Buletin informativ publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

SKM_28719051509250

 • Publicatie de activitate U.A.T Comuna Alexandru Odobescu, Judetul Clarasi pentru anul 2018

SKM_28719051412200

 • Publicatie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare

SKM_28719042212060

 • Raport de evaluare a implementarii Legii nr 544/2001 in anul 2018

SKM_28719031815580

 • Stat de functii 30/09/2018 

SKM_28718100213190

 • Publicatie privind organizarea si desfasurarea referendumului

publicatie ref

 • Anunt de mediu

SKM_28718090614570

 • Anunt dezbatere publica

 SKM_28718070913200

 • Lista contribuabililor care trebuie sa depuna declaratii unice la ANAF
contri-min

stat de functii 31.03.2018


stat de functii 30.09.2017– Anunt cu privire la obligatiile cetatenilor conf. prevederilor art. 11 din O.G. nr. 28 / 2008 la zi.
– Lista cu structurile si entitatile asociative profesionale / patronale din agricultura.
– Formular tipizat Declaratie pe propria raspundere si / sau al cererii – declaratiei.
– Formular tipizat al cererii pentru eliberarea Atestatului de producator.
– Formular tipizat al cererii pentru eliberarea Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
– Formular tipizat al cererii pentru eliberarea Adeverintei necesara la A.P.I.A.
– Formular tipizat al cererii pentru inscrierea in registrul agricol cu animale.

Data publicarii: 24.02.2017

registru_agricol


Data publicarii: 24.02.2017 

anunt_concesionare_sau_inchiriere_pasune

Data publicarii: 25.02.2017 

numere_case_2


Data publicarii: 03.02.2017 

nomenclatorul_stradal


dispozitie_ignat_germina


raport


raport_legea_52_-_2013


raport_legea_544_-_2013

Comments are closed.