Politica de confidențialitate (GDPR)

Colectarea de date

Prelucrăm doar datele necesare pentru a furniza servicii pentru contribuabili/cetățeni/petenți și activități suport specifice administrației publice.

În funcție de compartimentul căruia se adresează persoana vizată, colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal :

nume și prenume, adresa, CNP, serie și număr de buletin/CI, date fiscale și date bunuri imobile, numărul de telefon mobil, adresa de email, angajatori, date privind studiile și profesia, date privind infracțiuni, condamnări penale, cazier, originea etnică, date de sanătate ale contribuabililor;
în cazul partenerilor cu care avem colaborări pentru furnizarea de produse și servicii, colectăm date cu caracter personal ale reprezentanților legali sau delegați, funcția deținută, telefon mobil, adresa de email.

Datele pe care le colectăm

Atunci când website-ul nostru este utilizat, colectăm totodată informații în mod automat, dintre care unele pot fi date personale. Acestea includ date precum setări de limbă, adresa IP, locația, setările dispozitivului, sistemul de operare al dispozitivului, informațiile de autentificare, ora utilizării, adresa URL solicitată, raportul de stare, agentul utilizator (informații despre versiunea browserului), sistemul de operare, rezultat (vizitator sau cumpărător), istoricul navigării, ID-ul de rezervare al utilizatorului și tipul de date vizualizate.

Scopul prelucrării

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Primăria procesează date cu caracter personal pentru sprijinirea procesului de furnizare a serviciilor publice și derularea relațiilor comerciale cu toți partenerii nostri.

În continuare sunt enumerate câteva situații:

 1.  procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor publice;
 2. colectarea datelor prin intermediul formularului de contact, prin email, telefon și/sau fax referitoare la furnizarea serviciilor publice;
 3. executarea unei operațiuni de plată;
 4. gestiune economicofinanciară și administrativă;
 5.  soluționare petiții/sesizări;
 6. prelucrarea oricăror alte solicitări primite direct sau online, inclusiv formularea răspunsurilor la solicitări;
 7. încheierea și executarea de contracte (spre exemplu: pentru încheierea unui contract de achiziție);
 8. administrarea si întreținerea websiteului;
 9. activități de recrutare și selecție de candidați calificați, capabili să ocupe posturile vacante din cadrul instituției;
 10. promovarea unor acțiuni și evenimente;
 11. evidența populației și stare civilă; c
 12. onstatarea și sancționarea contravențiilor;
 13. prevenirea și combaterea infracționalității stradale;
 14. protecția și securitatea persoanelor și a bunurilor;
 15. protecție și asistență socială; servicii de consiliere legală și reprezentare în justiție;
 16. tranzacții spații comerciale; gestionarea declarațiilor de avere și de interese;
 17. pentru analize interne destinate imbunătățirii serviciilor publice;
 18. îndeplinirea altor obligații legale specifice domeniului de activitate;
 19. prelucrări statistice la nivel national; prelucrări în scop de cercetare științifică;
  arhivare.

Temeiul legitim al prelucrării datelor cu caracter personal

Întemeiem prelucrările de date cu caracter personal pe următoarele temeiuri legitime:

 1. prelucrările sunt necesare în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care ne revine, servesc interesului legitim și/sau servesc interesului public, sunt necesare pentru executarea unui contract (interesul persoanei vizate);
 2. consimțământ: atunci cand prelucrarea nu are la bază o obligatie legală sau nu decurge din îndeplinirea obligațiilor legate de funizarea serviciilor noastre, numai în baza consimtământului persoanei vizate.

Paratajarea de date

Furnizori de servicii terțe: Utilizăm furnizorii de servicii pentru a prelucra datele dumneavoastră personale strict în numele nostru. Această prelucrare ar fi pentru scopurile incluse în această declarație de confidențialitate, cum ar fi furnizarea serviciilor publice, activități de recrutare și selecție de candidați calificați sau soluționare petiții/sesizări. Acești furnizori de servicii sunt obligați să respecte clauzele de confidențialitate și nu au voie să utilizeze datele dumneavoastră personale în scopuri proprii sau în alte scopuri.

Autorități competente: Dezvăluim informații personale autorităților responsabile cu aplicarea legii și altor autorități guvernamentale, în măsura în care acest lucru este impus de lege sau este strict necesar pentru prevenirea, descoperirea sau urmărirea penală a actelor criminale și a fraudei.

Transferuri de date internațional

Nu transferăm date în afara S patiului Economic European (SEE).

Putem transfera date cu caracter personal in SEE sau în afara SEE în situația în care unii dintre partenerii Primăria au sediul sau își desfășoară activitatea în afara SEE.

Efectuăm transferuri de date în afara SEE numai dacă sunt oferite suficiente garanții privind securitatea datelor. În situația în care în urma analizării riscurilor considerăm că prelucrarea este afectată de riscuri mari vom informa ANSPDCP privind găsirea unei soluții.

Securitate

Primaria Alexandru Odobescu  va lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnaţi de conducerea societăţii şi au instruirea necesară obligativităţii păstrării confidenţialităţii datelor la care au acces.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai în scopurile declarate, în concordanţă cu prevederile legislative în vigoare. Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja informațiile, inclusiv datele cu caracter personal. De asemenea, folosim proceduri de securitate și restricții tehnice și fizice pentru accesarea și utilizarea datelor personale pe serverele noastre. Numai personalului autorizat i se permite accesul la date cu caracter personal în cursul activității acestuia.

Păstrarea datelor personale

Vom păstra informațiile dumneavoastră, care pot include date personale, numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat conform prevederilor legale aplicabile. Toate datele personale pe care le păstrăm vor fi supuse acestei Declarații de confidențialitate. Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Primăria nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, se vor aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea în conformitate cu procedurile legale aplicabile și cerințele de protejare a intereselor persoanelor vizate.

Opțiunile și drepturile dumneavoastră

Dorim să vă controlați modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate de noi. Puteți face acest lucru în următoarele moduri:

 1. Ne puteți solicita o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
 2. ne puteți informa despre orice modificare a datelor dumneavoastră personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
 3. In anumite situații, ne puteți cere să ștergem, să blocăm sau să restricționăm prelucrarea datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră sau să vă opuneți anumitor moduri în care vă folosim datele personale; și în anumite situații, puteți, de asemenea, să ne solicitați să trimiteți datele personale pe care ni le-ați dat unei terțe părți.

În cazul în care vă folosim datele dumneavoastră personale pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment sub rezerva legii aplicabile. Mai mult, în cazul în care procesăm datele dumneavoastră personale bazate pe interes legitim sau interes public, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment utilizării datelor dumneavoastră personale în conformitate cu legislația aplicabilă.

Ne bazăm pe dumneavoastră pentru a vă asigura că datele dumneavoastră personale sunt complete, exacte și actuale. Vă rugăm să ne informați cu promptitudine cu privire la orice schimbări sau inexactități la datele dumneavoastră personale, contactând primaria_alodobescu@yahoo.com . Vom rezolva solicitarea dumneavoastră în conformitate cu legea aplicabilă.

Întrebari și reclamații

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă vreți să vă exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți în conformitate cu acest anunț, sunteți binevenit(ă) să ne contactați prin primaria_alodobescu@yahoo.com .

Modoficări și notificări

Există posibilitatea ca prezenta politică pentru protecția datelor cu caracter personal să necesite actualizarea. Dacă doriți să vedeți din când în când modificările aduse acestei declarații de confidențialitate, vă invităm să accesați această declarație de confidențialitate pentru a vedea modificările. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra dumneavoastră (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această procesare.

Comments are closed.