Proiecte Implementate


Proiecte derulate de autoritatile locale:

SAPARD “Alimentare cu apa in satul Galatui, comuna AL. Odobescu” in valoare de 186.000 Euro;
“Pietruire drumuri in cele 3 sate (7,5 Km)” in valoare de 300.000 USD – finantare Banca Mondiala; ecologice an satele Al. Odobescu si N. Bãlcescu, proiect finantat prin programul “Controlul Poluarii in Agriculturã”in derulare pe Ordonanta 7/2006 – „Extindere si reabilitare retea de distributie apa in sat Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, judeþul Cãlãraºi”, în valoare de 944.211 RON.

Proiecte derulate de agentii economici:

S.C. ELIA SRL – Modernizarea fermei prin achizitionarea unei combine;
AGROPRIM S.R.L – Modernizarea fermei prin achizitionarea unui tractor cu utilaje pentru pregatit terenul; 
Sultan Viorel Eleian – Modernizarea fermei, prin achizitionarea unei combine, a unui tractor cu plug si grapã cu discuri;
ROAGRO INTERNATIONAL SRL – Achizitie de masini, utilaje si echipamente agricole

Comments are closed.